Bảng giá dịch vụ hút bể phốt tại Hà Nội

STT XE (KHỐI LƯỢNG) GIÁ TIỀN
1 Xe 1 khối 320.000 VNĐ
2 Xe 2 khối 440.000 VNĐ
3 Xe 3 khối 550.000 VNĐ
4 Xe 4 khối 650.000 VNĐ
5 Xe 5 khối 750.000 VNĐ
6 Xe 6 khối 850.000 VNĐ
7 Xe 8 khối 1.300.000 VNĐ
8 Xe 10 khối 1.600.000 VNĐ
9 Xe hút công trình Liên hệ: 0984 975 088
Chú ý: Bảng giá dịch vụ hút bể phốt trên chưa bao gồm VAT

Bình luận

0984 975 088

x